Fundraising

Pro pokrytí veškerých nákladů studia na Oxfordské univerzitě jsem si zřídila veřejnou sbírku u DONIO a transparentní bankovní účet v GBP.

Celková částka za čtyřleté studium činí 174 592 GBP (5 325 056 CZK), resp. 150 040 GBP školného a 24 552 GBP životních nákladů.

Veřejná sbírka u Donia

Transparentní účet 2047776243/0800

IBAN: CZ81 0800 0000 0020 4777 6243

BIC: GIBACZPX

Proč jde o takové částky

Pro evropské studenty, kteří své studium ve Velké Británii začínají v roce 2021 (po Brexitu), činí roční školné 37 510 GBP (1 144 055 CZK) – na stránkách Oxfordské univerzity je tato informace uvedena. Náklady na žití, které musí cizinci (kromě občanů Irské republiky) zajistit, činí 6 138 GBP (187 209 CZK) dle stránek imigračního oddělení britské vlády. Brexitem se tedy pro EU studenty navyšuje školné na čtyřnásobek. Zároveň je zrušena možnost studentských půjček i univerzitní podpory formou tzv. bursary.

Proč nemám pre-settled status

Většinu minulého roku 2020 jsem čekala na vyjádření britské vlády o pobrexitovských podmínkách pro EU studenty. Na konci července vyšlo prohlášení o radikální změně statusu z tzv. Home na Overseas. Znamenalo to zvýšení nákladů na čtyřnásobnou částku a znemožnění žádat o studentké půjčky.

V listopadu však vyšlo další prohlášení. EU studenti se mohou hlásit na EU Settlement Scheme, aby jim byl původní status zachován. Musí ovšem bydlet v Británii ještě před rokem 2021.

Já jsem se tedy (v době prosincových pohovorů na Oxford a pár týdnů před koncem roku) začala obracet na známé v Británii s tím, že tam potřebuji začít okamžitě bydlet, i když tam vlastně trvale bydlet nemohu, jelikož mám před sebou ještě půl roku studia a maturitu. Nebyla jsem schopná si jakékoli bydlení v té době zajistit, a tak jsem bohužel do Británie ani na konci roku nevycestovala.

Na program EU Settlement Scheme jsem přesto poslala přihlášku dne 8. února 2020 s potvrzením své identity, možnosti studia a zaplaceného ubytování v Británii v říjnu 2020. Stále čekám na rozhodnutí. Zástupce britského imigračního oddělení mě v telefonátu vyrozuměl o tom, že má žádost o pre-settled status bude pravděpodobně zamítnuta.

Proč nejsou stipendia dostatečná

Ucházím se o Dr. Andrei Klein Czech Scholarship na své oxfordské koleji, které poskytuje 9 000 GBP. Dále jsem se přihlásila na stipendium Bakala Foundation (rozhodnutí v květnu 2021) a na oxfordské stipendium Palgrave Brown Scholarship (rozhodnutí v dubnu 2021), které pokrývá pouze náklady na žití jednomu studentovi z východní Evropy (včetně ČR). Plánuji se ucházet o podporu Kellner Family Foundation (rozhodnutí 31. června) a nejméně dalších 9 zahraničních stipendií, která darují jednorázové částky. Předpokládám, že stipendia mi pokryjí polovinu nutných financí na první rok studia, pokud budu úspěšná ve většině přijímacích řízeních a v plné žádané částce.

Děkuji Vám za jakoukoli možnou podporu!

Veškeré aktuality budou obratem uvedeny níže. 

AKTUALITY

16. února 2021

Tomáš Čupr mi potvrdil, že finančně zajistí minimálně můj nástup na studia!

Veškerou další podporu využiji na zaplacení školného a životních nákladů v dalších 3 letech studia. Ze srdce děkuji všem, kdo mi za těch pár dní obrovsky pomohli, a to jak finančně, tak sdílením nebo povzbudivou konverzací. Velice si vážím veškeré podpory, které se mi dostalo a kterou jsem opravdu ani nečekala. Můj transparetní účet slouží pro pokrytí nákladů ve 2. až 4. ročníku.

7. března

Na vystudování mi zbývá 75 387 GBP (2 303 073 CZK)!

Děkuji za vybrání 60 855 GBP. Cítím obrovskou radost i zodpovědnost.

Myslím, že je důležité říct, že jsem touto iniciativou nemínila vybírat miliony od veřejnosti. Hlásím se na všechna česká a britská stipendia, jejichž podmínkám vyhovuji, ale i ty by mi pokryly sotva polovinu ročních nákladů. Doufala jsem jen v to, že se mi za několik měsíců povede získat doplňující finance na první rok. Tak rychlou a obrovskou podporu jsem nečekala, ale z celého srdce si jí vážím a opravdu doufám, že se britské a evropské instituce brzy zasadí o vyřešení zvýšených nákladů všech EU studentů.

Do zmíněných částek nepočítám podporu od Tomáše Čupra, s nímž jsem ovšem ústní dohodu uzavřela.