Fundraising

Pro pokrytí veškerých nákladů studia na Oxfordské univerzitě jsem si zřídila veřejnou sbírku u DONIO a transparentní bankovní účet v GBP.

Celková částka za čtyřleté studium činí 174 592 GBP (5 325 056 CZK), resp. 150 040 GBP školného a 24 552 GBP životních nákladů.

Veřejná sbírka u Donia

Transparentní účet 2047776243/0800

IBAN: CZ81 0800 0000 0020 4777 6243

BIC: GIBACZPX

AKTUALITY

9. září 2021

Prostředků pro vystudování se již nemusím bát.

Vše, co potřebuji k vystudování biochemie na Oxfordu, zajistí Tomáš Čupr – podnikatel, founder Rohlik group, otec, a neuveřitelně fajn člověk (a to i bez ohledu na to, že mi z pouhé štědrosti dopomůže ke studiím).

7. března 2021

Na vystudování mi zbývá 75 387 GBP (2 303 073 CZK)!

Děkuji za vybrání 60 855 GBP. Cítím obrovskou radost i zodpovědnost.

Myslím, že je důležité říct, že jsem touto iniciativou nemínila vybírat miliony od veřejnosti. Hlásím se na všechna česká a britská stipendia, jejichž podmínkám vyhovuji, ale i ty by mi pokryly sotva polovinu ročních nákladů. Doufala jsem jen v to, že se mi za několik měsíců povede získat doplňující finance na první rok. Tak rychlou a obrovskou podporu jsem nečekala, ale z celého srdce si jí vážím a opravdu doufám, že se britské a evropské instituce brzy zasadí o vyřešení zvýšených nákladů všech EU studentů.

Do zmíněných částek nepočítám podporu od Tomáše Čupra, s nímž jsem ovšem ústní dohodu uzavřela.

16. února 2021

Podnikatel Tomáš Čupr mi potvrdil, že finančně zajistí můj nástup na studia!

Veškerou další podporu využiji na zaplacení školného a životních nákladů v dalších 3 letech studia. Ze srdce děkuji všem, kdo mi za těch pár dní obrovsky pomohli, a to jak finančně, tak sdílením nebo povzbudivou konverzací. Velice si vážím veškeré podpory, které se mi dostalo a kterou jsem opravdu ani nečekala. Můj transparetní účet slouží pro pokrytí nákladů ve 2. až 4. ročníku.

Proč jde o takové částky

Pro evropské studenty, kteří své studium ve Velké Británii začínají v roce 2021 (po Brexitu), činí roční školné 37 510 GBP (1 144 055 CZK) – na stránkách Oxfordské univerzity je tato informace uvedena. Náklady na žití, které musí cizinci (kromě občanů Irské republiky) zajistit, činí 6 138 GBP (187 209 CZK) dle stránek imigračního oddělení britské vlády. Brexitem se tedy pro EU studenty navyšuje školné na čtyřnásobek. Zároveň je zrušena možnost studentských půjček i univerzitní podpory formou tzv. bursary.

Proč nemám pre-settled status

Většinu minulého roku 2020 jsem čekala na vyjádření britské vlády o pobrexitovských podmínkách pro EU studenty. Na konci července vyšlo prohlášení o radikální změně statusu z tzv. Home na Overseas. Znamenalo to zvýšení nákladů na čtyřnásobnou částku a znemožnění žádat o studentké půjčky.

V listopadu však vyšlo další prohlášení. EU studenti se mohou hlásit na EU Settlement Scheme, aby jim byl původní status zachován. Musí ovšem bydlet v Británii ještě před rokem 2021.

Já jsem se tedy (v době prosincových pohovorů na Oxford a pár týdnů před koncem roku) začala obracet na známé v Británii s tím, že tam potřebuji začít okamžitě bydlet, i když tam vlastně trvale bydlet nemohu, jelikož mám před sebou ještě půl roku studia a maturitu. Nebyla jsem schopná si jakékoli bydlení v té době zajistit, a tak jsem bohužel do Británie ani na konci roku nevycestovala.

Na program EU Settlement Scheme jsem přesto poslala přihlášku dne 8. února 2020 s potvrzením své identity, možnosti studia a zaplaceného ubytování v Británii v říjnu 2020. Stále čekám na rozhodnutí. Zástupce britského imigračního oddělení mě v telefonátu vyrozuměl o tom, že má žádost o pre-settled status bude pravděpodobně zamítnuta.

Proč nejsou stipendia dostatečná

Ucházím se o Dr. Andrei Klein Czech Scholarship na své oxfordské koleji, které poskytuje 9 000 GBP. Dále jsem se přihlásila na stipendium Bakala Foundation (rozhodnutí v květnu 2021) a na oxfordské stipendium Palgrave Brown Scholarship (rozhodnutí v dubnu 2021), které pokrývá pouze náklady na žití jednomu studentovi z východní Evropy (včetně ČR). Plánuji se ucházet o podporu Kellner Family Foundation (rozhodnutí 31. června) a nejméně dalších 9 zahraničních stipendií, která darují jednorázové částky. Předpokládám, že stipendia mi pokryjí polovinu nutných financí na první rok studia, pokud budu úspěšná ve většině přijímacích řízeních a v plné žádané částce.

Děkuji Vám za jakoukoli možnou podporu!

Veškeré aktuality budou obratem uvedeny výše.