Sbírka a Transparentní účet

Pro pokrytí veškerých nákladů studia na Oxfordské univerzitě jsem si zřídila veřejnou sbírku u DONIO a transparentní bankovní účet v GBP. Oba zdroje aktuálně slouží k pokrytí mého školného a životních nákladů v 3. a 4. roce oxfordských studií. Děkuji Vám za veškerou Vaši pomoc!

Prosím, finanční podporu směřujte na mou sbírku.

Veřejná sbírka

2047776243/0800

Na přelomu jara a léta 2021 musím doložit dostatek financí na první rok studií.

Pro evropské studenty, kteří své studium ve Velké Británii začínají v roce 2021 (po Brexitu), činí školné 37 510 GBP (1 102 794 CZK) – na stránkách Oxfordské univerzity je tato informace uvedena. Náklady na žití, které musí cizinci (kromě občanů Irské republiky) zajistit, činí 9 209 GBP (270 686 CZK) dle stránek imigračního oddělení britské vlády. Brexitem se rovněž ruší možnost studentských půjček i univerzitní podpora formou tzv. bursary pro evropské studenty.

Dne 8. února 2020 jsem poslala přihlášku na program EU Settlement Scheme s potvrzením své identity, možnosti studia a zaplaceného ubytování v Británii v říjnu 2020. Stále čekám na rozhodnutí. Zástupce britského imigračního oddělení mě v telefonátu vyrozumněl, že má žádost o pre-settled status bude pravděpodobně zamítnuta.

Ucházím se o Dr. Andrei Klein Czech Scholarship na své oxfordské koleji, které poskytuje 9 000 GBP. Dále jsem se přihlásila na stipendium Bakala Foundation (rozhodnutí v květnu 2021) a na oxfordské stipendium Palgrave Brown Scholarship (rozhodnutí v dubnu 2021), které pokrývá pouze náklady na žití jednomu studentovi z východní Evropy (včetně ČR). Plánuji se ucházet o podporu Kellner Family Foundation (rozhodnutí 31. června) a nejméně dalších 9 zahraničních stipendií, která darují jednorázové částky. Předpokládám, že stipendia mi pokryjí polovinu nutných financí na první rok studia, pokud budu úspěšná ve většině přijímacích řízeních a v plné žádané částce.

Proto se snažím hledat podporu formou této webové stránky s transparentním bankovním účtem.

Děkuji Vám za jakoukoli možnou podporu!

Veškeré aktuality budou obratem uvedeny níže. 

16. února 2021

Tomáš Čupr mi potvrdil, že finančně zajistí minimálně můj nástup na studia!

Veškerou další podporu využiji na zaplacení školného a životních nákladů v dalších 3 letech studia. Ze srdce děkuji všem, kdo mi za těch pár dní obrovsky pomohli, a to jak finančně, tak sdílením nebo povzbudivou konverzací. Velice si vážím veškeré podpory, které se mi dostalo a kterou jsem opravdu ani nečekala. Můj transparetní účet slouží pro pokrytí nákladů ve 2. až 4. ročníku.