Jak šel čas s mou prací

21. června 2020. Pracuji naplno na výzkumu proteázy z viru klíšťové encefalitidy.

Podpořte mne, prosím, v dalším studiu a práci na mé sbírce.