Cesta na Oxford

Jak to začalo

Na 2. Základní škole v Roudnici nad Labem jsem se zajímala o působení nemocí a léků na molekulární úrovni a objevila vášeň pro laboratorní práci díky chemické olympiádě. Roku 2017 jsem nastoupila na vysněné Akademické gymnázium v Praze. 

Před čtyřmi lety jsem také napsala dopis Dr. Evženu Bouřovi, který mě připustil k pohovoru, po němž jsem se stala praktikantkou na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Laboratoř mě naprosto uchvátila, a tak jsem zde pravidelně trávila večery. Zanedlouho jsem se naučila bakteriální expresi, izolaci a purifikaci enzymů pomocí široké škály metod. Začala jsem připravovat rekombinantní enzymy pro výzkumné účely naší skupiny. Roku 2019 jsem poprvé přispěla vlastními poznatky.

Co jsem zkoumala a vykoumala

Můj první projekt byl zaměřen na polymerázu (DNA-syntetizující enzym) z viru Epstein-Barrové, jejíž optimální reakční podmínky jsem stanovila pomocí fluorescence. V loňském roce jsem se stala juniorskou výzkumnou asistentkou. Získala jsem autonomii a začala pracovat s proteázou z viru klíšťové encefalitidy. Využila jsem její rekombinantní verzi pro vyvinutí analýzy na testování potenciálních inhibitorů virových proteáz. Přečtěte si můj první vědecký článek.

Aktuálně se snažím pochopit mechanismus, jakým proteáza vykonává svou funkci. S touto informací bych chtěla umožnit design specifických inhibitorů, které by mohly sloužit jako léčiva proti klíšťové encefalitidě.

Vedoucí výzkumné skupiny, Dr. Evžen Bouřa, mě doporučil.

Jak šel čas s mou prací v laboratoři?

Jak jsem se vyšplhala až na Oxford

Studium biochemie jsem si zamilovala především v knihách „Molekulární buněčná biologie“ od H. Lodishe et al., „Biochemie“ od J. M. Berga et al. a „Principy a problémy ve fyzikální chemii pro biochemiky“ od N. C. Price et al. Byla jsem v úžasu nad šíří biochemie. Začalo mě zajímat propojení mezi signálními drahami, enzymatickými procesy a genovou expresí. Informace jsem hledala dál a všude, kde to jen bylo možné: NTK, Google, Nature, Cell, Youtube atd.

Příprava ve škole pro mě byla neméně důležitá. Snažila jsem se jí věnovat většinu volných chvil — ať už ráno, mezi přestávkami, nebo o víkendech. Díky tomu jsem dosahovala výborných výsledků, které mi umožnily jak studium na gymnáziu v Praze, tak i další aktivity; např. workshopy na pražských univerzitách. Paní třídní učitelka a učitelka matematiky, Dr. Dana Trkovská, mě doporučila

Kromě Oxfordu jsem získala nabídku od University College London, Edinburské univerzity a King‘s College London.

Proč Británie

Dne 12. ledna 2021 jsem obdržela dopis o přijetí na Oxfordskou univerzitu ke studiu MSci biochemie (4 roky propojeného bakalářského a magisterského studia).

Ke studiu ve Velké Británii mě inspiroval unikátní program oboru biochemie, který je zaměřený výhradně na molekulární témata a poskytuje laboratorní školení na předních pracovištích. 

Oxfordská výzkumná pracoviště vedou celosvětové úsilí o řešení virových infekcí a poškození DNA, jež mě velice zajímají. Je neuvěřitelné, že bych měla možnost navštěvovat přednášky předních odborníků v těchto oblastech a být jimi vyučována na tzv. tutoriálech — týdenních sezení ve 1-3 studentech, kde mají možnost s profesory diskutovat probíranou látku či jakýkoliv problém, který je zajímá. Unikátní systém bez modulů mě také nesmírně láká. V sylabu Oxfordu se všechny předměty překrývají a cílí na budování našeho chápání biochemie jako propojeného celku. Titul navíc zahrnuje financování vlastního, celoročního výzkumného projektu po boku významných oxfordských vědců. Oxford je například domovem výzkumné skupiny Dr. Alfreda Castella, která se snaží objasnit interakce mezi RNA viry a hostitelskými proteiny. Budu usilovat o připojení se k takovému výzkumu jako vědec i student a přispění hledání nových antivirotických cílů. 

Osobně jsem poznala přátelskou a kouzelnou atmosféru na Oxfordské univerzitě. Jsem si jistá, že tamější studium je ideální pro rozvoj mých schopností a uskutečnění výzkumných cílů.  

Mé další aktivity